Dokumentuak
pdf
69.96 KB
2016·02·05
2016ko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren ordainaldiaren buruzko iragarkia.
pdf
69.96 KB
2017·06·01
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Ordenantzak
Igogailuen instalaziorako dirulagun tza emateak arautuko dituen udal arautegia.