Datuak

Datuak

Biztanleria
  2011 2006 2001
Gizonezkoak 244 232 8
Emakumezkoak 223 211 191
0-19 99 93 186
20-64 287 284 254
>64 81 66 51
Biztanleria guztira 467 443 377
Biztanleriaren dentsitatea 231 221 200