Documentos

IRAGARKIA: 2016ko Ondasun eta Higiezinen gaineko Zerga

IRAGARKIA: 2016ko Ondasun eta Higiezinen gaineko Zerga

2016. urteko Ondasun eta Higiezinen gaineko Zerga