Publicador de contenidos

Igogailuen instalaziorako diru laguntza emateak arautuko dituen udal ordenantza

Hasierako onespena eta jende aurrean jartzea

20·04·2017


2017ko apirilaren 4an igogailuen instalaziorako diru laguntza emateak arautuko dituen udal ordenantzaren hasierako onespena eta jendaurreratzeta argitaratu dira.

Espedientea jende aurrean jarri da, gutxienez, hogeita hamar eguneko epez, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunean hasita, egoki iritzitzako erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Ordenantza proiektua:

/documents/321140/321777/IGOGAILUEN+INSTALAZIORAKO+DIRULAGUNTZA+EMATEAK+ARAUTUKO+DITUEN+UDAL+ARAUTEGIA.docx/9f8681a2-d3ca-e162-957e-b136aa11256c