Publicador de contenidos

Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa arautuko duen Udal Ordenantzaren galdeketa publikoa

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1. artikuluan xedatu denaren arabera ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA arautzen duen UDAL ORDENANTZAren galdeketa publikora bideratzen dugu gure web-atariaren bidez, bertan jasotzeko Ordenantzak zein norbanakorengan eta erakunde adierazgarritan eragina izan dezakeen eta norbanako nahiz erakunde adierazgarri horien iritzia, Otsailaren 1etik otsailaren 28ra.

26·01·2023


 

 

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1. artikuluan xedatu denaren arabera ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA arautzen duen UDAL ORDENANTZAren galdeketa publikora bideratzen dugu gure web-atariaren bidez, bertan jasotzeko Ordenantzak zein norbanakorengan eta erakunde adierazgarritan eragina izan dezakeen eta norbanako nahiz erakunde adierazgarri horien iritzia, honako gai hauei buruz:

  1. Zein arazo konpondu nahi diren ekimenarekin.

b) Ekimena onesteko beharra eta komenigarritasuna.

c) Zein diren arauaren xedeak.

d) Zein konponbide egon daitezkeen, hautabidez, arau bidezkoak eta arau bidezkoak ez direnak.

 

OTSAILAREN 1ETIK OTSAILAREN 28RA.

 

- Xedea, arazoei konponbidea eta ekimena onesteko beharra.

/documents/321140/0/Xedea%2C+arazoie+konponbidea+eta+ekimena+onesteko+beharra/33ad21c0-74ee-006d-e632-31c4981e7024

 

 

- Ordenantza zirriborora

/documents/321140/0/Ordenantza+zirriborroa/bf8de9e7-65e7-c922-52df-d05778b67402